Elinstallationsfirma med en bred verksamhet
Grundat 1.1.1980 av Göran Jonsson
11 anställda för tillfället
Omsätter cirka 1 miljon euro per år
Verksamhetsområde är Helsingfors och Sibbo
Vi är medlem i Finlands Elentreprenörsförbund och även i Företagarna i Finland rf.